دستورالعمل (راهنمای) نویسندگان

1. مقالاتی که به منظور انتشار ارسال می­شوند، باید جزو مقالات اصیل باشند و قبلاً در جای دیگری به چاپ نرسیده باشند.

2. نسخه­ اولیه مقالات به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی به آدرس mes.nahad.ir ارسال شود.

3. نامه معرفی مقاله (covering letter) باید در ضمیمه نسخه اولیه مقالات به سردبیر مجله ارسال شود. این نامه شامل عنوان، نام نویسنده (نویسندگان) و مطالبی است که بیان می­کند مقاله در جای دیگر به چاپ نرسیده یا به مجله دیگری ارسال نشده است.

4. صفحه نخست مقاله فقط حاوی عنوان، نام نویسنده (انویسندگان)، مقطع (مقاطع (علمی، نسبت (نسبت­ها) و آدرس­های (تلفن، فاکس و ایمیل) نویسنده (نویسندگان) و نیز منبع (منابع) پشتیبانی مالی از مطالعه - در صورت وجود – می باشد.

5. چکیده در یک فرمت ساختار ­یافته حاوی: مقدمه، روش، نتایج، نتیجه­ گیری و کلمات کلیدی ارائه خواهد شد.

6. متن (text) شامل: عنوان بدون درج نام نویسنده (نویسندگان) و چکیده ­های فارسی و انگلیسی است که هر یک از چکیده­ ها حداکثر 250 کلمه خواهند بود. هدف مطالعه، روش­های پایه تحقیق، یافته ­ها و نتیجه ­گیری اصلی و 3-5 لغت کلیدی در این چکیده ­ها ارائه می­شوند. مقدمه، روش­ها، نتایج، بحث، نتیجه ­گیری، تقدیر و تشکر و منابع نیز در ادامه متن می­آیند.

7. جداول به تعداد محدود با کیفیت بالا ارسال می­شوند، در حالی که شرح و توضیح جداول در بالای آن ذکر می­شوند. جداول به صورت عکس ارسال نشوند.توضیح مطالب در قسمت پاورقی (footnote) قرار داده شود.

8. تصاویر و نمودارها (تنها به شکل سیاه و سفید) به تعداد محدود فقط در صورتی پذیرفته می­شوند که با کیفیت بالا ارسال شده باشند. توضیحات باید در زیر آنها درج شوند.

9. از درج اطلاعات و داده ­های مشابه به صورت همزمان در جداول، تصاویر و متن خودداری کنید.

10. لیست منابع به ترتیب عددی و به روش "سیستم رفرانس­ دهی ونکوور" ارائه شود. اعداد در داخل پرانتز قرار می­گیرند.ضمناً منابع با نگارش انگلیسی تنظیم شوند. منابع باید به صورت زیر ارائه شوند:

Article: Gaál P, Evetovits T, McKee M (2006b) Informal payment for health care: evidence from Hungary. Health Policy. 2006; 77(1). P: 86-102.

Book:Majlesi MB. Behar_ul_Anwae. Vol.2. Tehran: Dar-ul-Kotob al Eslamiyeh; 1365

P: 66-68-(In Arabic)

Brown EA. History of the Islamic Medicine. Translated by Rajabnia M. Tehran: Elmiy & Farhangi; 1371. P: 74 (in Persian)

توجه: در صورت وجود چند جلد از کتاب، هر جلد به عنوان یک منبع آورده می­شود.

11. در علائم اختصاری و نمادها تنها از علائم استاندارد استفاده شود. از بکارگیری آنها در عنوان و چکیده خودداری کنید. واژه­ ای که یک علامت اختصاری برای آن بکار گرفته شده است، در اولین استفاده در متن به شکل کامل ذکر می­شود، مگرآنکه یک واحد اندازه­ گیری استاندارد باشد.

12. رضایت آگاهانه بیماران یا افرادی که در مطالعه شرکت می­کنند، جلب شود.

13. ملاحظات اخلاقی: همه مطالعات باید به تأیید کمیته اخلاقی/ هیأت­ های بررسی نهادهای مربوطه برسند.

14. تقدیر و تشکر: جمله­ ای از نویسندگان در تقدیر و تشکر از کسانی که به مطالعه کمک کرده­اند؛ چه به طریق مالی و چه از راه کمک­های فنی یا مشورتی، می­بایست در مقاله ارسالی ذکر شود.

15. تعارض منافع: از نویسندگان درخواست می­شود تا اعلام کنند که آیا تضاد قریب­ الوقوعی در مطالعات­شان با دیگران وجود دارد یا خیر.

16. کپی ­رایت: مجله علمی مطالعات اسلامی در حوزه بهداشت و سلامت به نویسنده (نویسندگان) توصیه می کند تا حق کپی­ رایت را حفظ کنند. به علاوه مجله به نویسنده (نویسندگان) توصیه می کند تا حقوق چاپ را بدون هرگونه محدویت نگه دارند.

17. فرآیند ارزیابی و داوری مقاله: SJISFH یک مجله با داوری همتا و تخصصی (peer-review) است. در نسخه اولیه مقالات باید به همه دستورالعمل­های فوق­ الذکر توجه شود. نسخه اولیه به دو یا چند داور ارسال می­شود. کل فرآیند ارزیابی وابسته به نظرهای دریافتی داوران و اصلاح نسخه اولیه مقاله توسط نویسنده براساس این نظرهاست. به محض اصلاح مقاله توسط نویسنده و پس از تأیید نهایی داوران، نامه پذیرش برای نویسنده صادر می­شود. در صورتی که نویسندگان مایل نباشند تا نسخه اولیه مقاله­شان توسط یک داور خاص (به دلیل تعارض بالقوه منافع) ارزیابی شود، این حق را دارند تا با سردبیر در این خصوص مکاتبه کنند. نویسنده همچنین مجاز است نام داوران موردنظر را پیشنهاد دهد، اما قبول یا رد آن به عهده سردبیر است.

18. هیأت تحریریه مجله از این حق برخوردار است که مقاله را در هر مرحله­ یا هر زمانی قبول یا رد کند یا اینکه بخش­هایی از متن، جداول یا تصاویر را در صورت لزوم حذف نماید.

انواع مقالات

1-مقالات پژوهشی (Original articles):

مقالات پژوهشی اصیل در چند دسته قرار می­گیرند: مطالعات مقطعی، مطالعات مورد – شاهدی، مطالعات گذشته­ نگر، مطالعات آینده ­نگر، آزمایشات کنترل­ شده تصادفی، مطالعات مداخله­ ای، مطالعات پیامد پژوهی و تجزیه و تحلیل اثربخشی هزینه. متن مقالات پژوهشی حداکثر 3000 کلمه (به استثنای چکیده، منابع و جداول) و شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش­ها، نتایج، بحث، نتیجه­ گیری، تقدیر و  تشکر، منابع، جداول و تصاویر است (مقاله در کل نباید بیشتر از 4500 کلمه باشد).

2-مقالات مروری (Review articles):

این مقالات باید توسط نویسندگانی که در موضوع موردنظر متخصص و کارشناس محسوب می­شوند، به رشته تحریر درآیند. بنابراین نویسنده مقاله مروری می­بایست جزو نویسندگانی باشد که دست کم سه مقاله از وی در بخش منابع ارائه شده است. چکیده مقالات مروری نباید بیش از 250 کلمه باشد، متن اصلی بین 2 تا 3 هزار کلمه و حداکثر 40 منبع همراه با حداکثر 6 جدول و/یا تصویر (مقاله در کل بین 5500 تا 6 هزار کلمه).

3-نامه به سردبیر:

نامه ­ها می­توانند به دو شکل ارسال شوند: توضیح درباره مقالات و گزارش های موردی که اخیراً به چاپ رسیده­ اند و یا توضیح پیرامون مقالات پژوهشی اصیل. نامه اول باید ظرف 2 ماه از انتشار مقاله­ ای که به آن رجوع شده است، دریافت شود و نباید بیش از 500 کلمه داشته باشد. اما دومی نباید بیش از 1000 کلمه باشد، به علاوه حداکثر 10 منبع و 2 جدول و/یا تصویر را در خود بگنجاند.

 

Author Guidelines

 1. Those Papers submitted for publication would describe original work, not previously published elsewhere.
 2. Submission:  Manuscripts must be submitted in Persian online at mes. nahad.ir with English abstract.
 3. The manuscript must be accompanied by a covering letter to the Editor-in-Chief, including title and author(s) name and undertaking that it has not been published or submitted elsewhere.
 4. The first page of the paper should only contain the title, name(s), degree(s), affiliations(s) and addresses (Tel, Fax, and Email) of the author(s), and the source(s) of financial support for the study, it any.
 5. The abstract would be in structured format including: Introduction, Method, Results, conclusion and keywords.
 6. The text would include: Title; without author(s) name; the Persian and English abstracts, each  no more than 250 words, which state  the purpose of the study, basic procedures, main findings, the princi­pal conclusions and inclusive of all the informa­tion 3-5 Keywords; Introduc­tion; Methods; Results; Discus­sion; Conclusion; Acknowledgements and References.
 7. Tables in limited numbers with high quality art work should be submitted with the captions placed above. Do not submit tables as photograph. Place explanatory matters in footnotes, not in the heading.
 8. Figures and graphs (only in black and white), in limited numbers, are accepted only if they are of high quality art work. The captions should place below.
 9. The same data should not be presented simultane­ously in tables, figures and text.
 10. References: Bibliographical references should be numbered consecutively as they occur in the text based on Vancouver system. The number is placed in parentheses. The refer­ences should observe the following style:

Article: Gaal P, Evetovits T, Mckee M. informal Payment for health care: Evidence From Hungary.Health Policy. 2006; 77(1). P:86-102.

Book

 Majlesi MB. Behar_ul_Anwar.Vol.2. Tehran: Dar-ul-Kotob al Eslamiyeh ;1365

P:66-68-[in Arabic].

Brown EA. History of The Islamic Medicine. Translated by Rajabnia M.Tehran: Elmiy & Farhangi ; 1371. P:74 [in Peraian]

Notice: In the case of multiple volume of books, each volume is accounted as a reference but in using different data form are volume just would be numbered the pages.

 1.  Abbreviations and symbols: Use only standard abbreviations. Avoid using them in the title and abstract. The full term for which an abbreviation stands should precede its first use in the text unless it is a standard unit of measurement.
 2.  Informed consent of those patients or considered individuals participating in the study would be undertaken.
 3. Ethics: All studies must be approved by the rele­vant Ethics Committee/ institution review boards of the respective institutions.
 4. Acknowledgement: Submitting a manuscript should be accompanied by a statement from the authors acknowledge those organizations or individuals that have supported the study either financially or via technical and advising helpness.
 5. Conflicts of interest: The authors are requested to evident whether impending conflicts do or do not exist in their studies with others.
 6. Copyright: Scientific Journal of Islamic Studies in the field of Health suggests the author(s) to hold the copyright without restrictions. Also, the journal suggests the author(s) to retain publishing rights .
 7. Process of evaluating the paper:  SJISFH is a peer-reviewed journal. All manu­scripts are requestad to implement all stated author’s guidelines in their statement. The manuscript is sent to two or more review­ers. The whole review process depends on receiv­ing referees' comments and revising the manuscripts based on these comments to the author. On receipt of the revised article from the author, and after final approval by referees, the letter of acceptance is issued to the author. Authors have the right to communicate by the editor if they do not wish their manuscript to be reviewed by a particular reviewer because of potential conflicts of interest. The author can also suggest the name of possible reviewers but it is up to the editor to accept it.
 8. The Editorial Board of the jourl, reserves the right to accept or reject the article at any stage and any time or delete a part of the text, tables or figures, if necessary. 

Original articles:

     Original articles are categorized as: cross actional studies, case control, retrospective studies, prospective studies, randomized controlled trials, interventional studies, outcome studies, and cost-effectiveness analyses. The text of original articles amounting to utmost 3000 words (excluding Abstract, References and Tables) should include Title; Ab­stract; Introduction; Methods; Results; Discussion; Conclusion; Ac­knowl­edge­ment; Ref­erences, Tables and Figures     (altogether not more than 4500 words).

 Review Articles:

They should be written by authors considered experts in the field of the subject. Therefore, the corresponding author of the review article must be one of the authors with at least three articles presented in the reference section. Review articles must include an abstract of no more than 250 words, a main text between 2000-3000 words up to 40 references, annad up to 6 tables and/or figures (altogether 5500-6000 words).

Letters to the Editor:

Letters could be of two types, commenting either on recently published articles or reporting cases, outbreaks, or original research. The former must be received within 2 months of publication of the article to which they refer and should be no longer than 500 words. The latter should contain no more than 1000 words altogether including up to 10 references and 2 figures and/or tables. They should not be divided into sections.