اهداف و چشم انداز

با اتکا به قدرت لایزال الهی و اعتصام به قرآن و عترت و مبانی ناب اسلامی مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت تلاش می کند نتایج مطالعات و تحقیقات علمی میان رشته ای را که عمدتاْ بر محور قرآن و حدیث قرار دارند منتشر نماید. این مجله سعی می کند زمینه را برای ترویج انتشار مقالات مفید و علمی در سطوح ملی و جهانی فراهم کند تا نتایج تحقیقات علمی محققان در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

 

Goals and visions

With reliance on Divine indestructible ability, and based on Quran, Etrat and Islamic Principles the Scientific Journal of Islamic Studies in the field of Health tries to publish those scientific and useful interdisciplinary studies and researches with orientation of Quran and Hadith contents in national and international level for interested individuals.