1. اثر دنیا گرایی بر سلامت معنوی انسان و راهکارهای درمان آن
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1396، صفحه 1-10

چکیده
  گرایش­های درونی هر انسانی نقش تعیین­ کننده­ ای در سلامت معنوی آن فرد و جامعه دارد. یکی از آن گرایش­هایی که می­تواند پیامد ناگواری برای سلامت و سعادت زندگی فردی و اجتماعی انسان به دنبال داشته باشد و او را از دستیابی به سلامت معنوی و زندگی سعادتمند دنیوی و اُخروی بازدارد، دنیاگرایی است. برای نجات از این بیماری خطرناک، راهکارهای ...  بیشتر

2. دستیابی به سلامت معنوی در پرتوی آموزه های قرآنی و سبک زندگی اسلامی
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1396، صفحه 11-22

چکیده
  مفهوم سلامت دارای ابعاد گسترده ای نظیر ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، عاطفی، معنوی و ... است که دستیابی به آن نیازمند شناخت و حفظ این ابعاد است. مقالد حاضر به بررسی نحوه دستیابی بد سلامت معنوی در پرتوی آموزه های قرآنی وسبک زندگی اسلامی میپردازد. در این مقاله که به  روش توصیفی تحلیلی است، یافته­ ها حاکی از آن است که سلامت فردی ...  بیشتر

3. دیدگاه اسلام در ارتباط پزشک و بیمار
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1396، صفحه 23-31

چکیده
  در فرهنگ اسلامی، مراجعه بیمار به پزشک برای معالجه واجب است و امتناع پزشک از درمان نیز، علاوه بر حرمت، ضمان دارد. در مسیر درمان، از معاینه تا معالجه، پزشک تعامل نزدیکی با بیمار دارد و این امر اقتضا می کند اصول اخلاقی، فقهی و حقوقی به نحو درست مراعات شود. با بررسی متون اصیل دینی، به سه اصل تقوامداری، امانتداری، و حقیقت‌گویی می‌رسیم که ...  بیشتر

4. پدیده دریافت وجه بیشتر از تعرفه مصوب در پزشکی
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1396، صفحه 32-42

چکیده
  دریافت غیر متعارف وجه بیش از تعرفه مصوب موجب رواج پدیده زیرمیزی شده است با توجه به اینکه درمان و طبابت از نظر فقهی واجب کفائی است، اخذ اجرت در مقابل آن بر اساس تعرفه های مصوب جایز است، ولی دریافت وجه بیشتر از آن حرام است. بررسی این موضوع گذشته از اهمیتی که از لحاظ فقهی و حقوقی دارد از نظر اجتماعی نیز به لحاظ گیر بودن افراد جامعه، مهم و ...  بیشتر

5. اهمیت تغذیه با شیر مادر از دیدگاه آموزه های دینی، طب سنتی ایران و طب رایج
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1396، صفحه 43-52

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی آموزه های دینی اسلام و دیدگاههای دو مکتب طب سنتی ایران و طب رایج در خصوص اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر انجام شده است.روش بررسی: ابتدا داده ها با کلید واژه های مربوطه از آیات قرآن کریم، مجموعه های روایی و کتب معتبر طب سنتی ایران استخراج و سپس جستجو در پایگاه های علمی شامل Scopus، Science Direct و PubMedصورت گرفت. پس از استخراج ...  بیشتر

6. شاخصهای سلامت معنوی در کلام امام رضا (علیه السلام)
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1396، صفحه 53-62

چکیده
  هدف: سلامت معنوی که اخیرا به عنوان بعد چهارم سلامت در ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی مورد توجه قرار گرفته است. سلامت معنوی براساس زمینه های فرهنگی و مذهبی هر جامعه ای تبیین می شود. تببین این موضوع براساس متون اسلامی نیز امری لازم است. این مطالعه شاخصهای سلامت معنوی را براساس سخنان امام رضا (ع) مورد بررسی قرار داده است. روش بررسی: این تحقیق ...  بیشتر

7. سلامت جنسی در قرآن با تأکید بر ساماندهی گرایش جنسی
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1396، صفحه 63-72

چکیده
  با نگاه متعالی به گرایش جنسی انسان، این گرایش مانند نیاز به خوردن و آشامیدن نیست بلکه گرایشی در مرتبه نیازهای بالاتر مانند صمیمیت و آرامش جای دارد و البته نیازمند صحت و سلامتی می باشد.از جمله تدابیر قرآنی مهم در زمینه چگونگی تأمین سلامت جنسی، سامان دهی گرایش جنسی است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که شیوه سامان بخشی غریزه ...  بیشتر

8. پژوهشی پیرامون خواب براساس آثار طبی موجود در مجموعه دیجیتالی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1396، صفحه 73-81

چکیده
  مقدمه: خواب یک پدیده پیچیده و مهم در سلامت انسان و یکی از آثار قدرت و تدبیر خدای جهان آفرین است که منشاء تأمین انرژی و نیرو می باشد. اختلال خواب از مباحث مهم پزشکی است. امروزه خواب تحت تأثیر شرایط خاص اجتماعی از حالت طبیعی خارج شده که می تواند تهدیدی برای سلامت جامعه باشد. هدف: با توجه به اهمیتی که خواب در سلامت جسمی و روحی انسان دارد؛ ...  بیشتر