1. درنگی فقهی- حقوقی و پزشکی در جواز ازدواج افراد حامل اختلال ژنتیکی

عبداله بهمن پوری؛ صدیقه ریاحی راد

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1400، صفحه 1-12

چکیده
  زمینه: هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان‌سنجی ممنوعیت ازدواج افراد حامل اختلال ژنتیکی با توجه به منابع فقهی و حقوقی همچنین پزشکی است.روش: پژوهش حاضر با استفاده از روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است. مبنی بر اینکه با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و پزشکی و با کاربرد مقالات و کتاب‌های مربوطه انواع بیماری‌های ژنتیکی و خطرات حاصل از آن، ...  بیشتر

2. جستاری در آثار سلامت محور انفاق مبتنی بر آموزه های قرانی- روایی

فاطمه سلیمانی؛ محمد اسماعیل قاسمی طوسی؛ رحمت اله مرزبند

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1400، صفحه 13-24

چکیده
  هدف :قران کریم و روایات اسلامی در راستای حفظ و ارتقای سلامت راهبردهای اعتقادی، اخلاقی متعددی را ارایه نموده است یکی از راهبردهای اخلاقی در اسلام ، آموزه انفاق هست . در مطالعه حاضر ، نقش انقاق در ارتقای سلامت با توجه به اموزه های قرانی و روایی مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی _ تحلیلی است و از نظر روش ...  بیشتر

3. بررسی کرسی های آزاد اندیشی بعضی از مهمترین دانشگاههای جهان و تاثیرآن بر سلامت اجتماعی با توجه به مبانی قرآنی

سیده سمیه خاتمی؛ سید جواد خاتمی؛ سید مرتضی خاتمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1400، صفحه 25-36

چکیده
  زمینه : سازمان جهانی سلامت، سلامت اجتماعی را به عنوان بخشی از مؤلفه‌های کلیدی سلامت معرفی کرده است، در بررسی که در رابطه با عوامل موثر بر سلامت اجتماعی با توجه به مبانی قرآنی صورت می‌گیرد، موضوع برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و نحوه تاثیر آن بر سلامت اجتماعی قابل اهمیت زیادی می‌باشد.هدف : بررسی تاثیر کرسی‌های آزاد‌اندیشی بر سلامت ...  بیشتر

4. نویسندگان روایات طبی، علل و انگیزه ها

اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1400، صفحه 37-48

چکیده
  مقدمه: قرآن و احادیث معصومان علیهم السلام، دو منبع فیض الهی هستند. روایات طبی صحیح وارده از ایشان دارای ارزش و اعتبار است. اکثر احادیث طبی منقول از پیامبر(ص) در اهل سنت و امامان معصوم در شیعه، فاقد سند و یا دارای ضعف سندی و جزء احادیث ضعیف هستند. وجود جاعلان حدیث، باعث سلب اعتماد از احادیث ضعیف می‌گردد. جاعلان، انگیزه‌های متفاوت دارند. ...  بیشتر

5. بررسی الگوی رابطه ای سرمایه ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان

سید رحمت الله موسوی مقدم؛ مهناز فرضی؛ زهرا کوچکی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1400، صفحه 49-58

چکیده
  مقدمه: سرمایه‌ی روانشناختی یکی از شاخص‌های روانشناسی مثبت است. معنویت یک ایمان و اعتقاد واقعی است. بهزیستی روانی شامل دریافت‌های فرد از میزان هماهنگی بین هدف‌های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای سرمایه‌ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم ...  بیشتر

6. پیش‌بینی خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان: نقش هوش (فرهنگی و معنوی) و سلامت اجتماعی

زهرا لاری گل؛ اعظم محمدی فخر؛ فاطمه زهدی؛ حمیده جلیلی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1400، صفحه 59-72

چکیده
  مقدمه و هدف: بدون شک سلامت اجتماعی و ابعاد هوش (معنوی و فرهنگی) نقش برانگیزاننده مهمی در ایجاد و ارتقا خودکارآمدی کارآفرینانه دارند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش (فرهنگی و معنوی) و سلامت اجتماعی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان بود.روش‌‌ کار: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول ...  بیشتر

7. نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور

سید محمود موسوی نژاد؛ سیده محدثه رضائی؛ بهناز انصاری؛ مریم صف ارا

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1400، صفحه 73-84

چکیده
  مقدمه و هدف: ناباروری یکی از تجربه‌های تلخ زندگی است که مشکلات روان‌شناختی متعددی را برای فرد و خانواده‌اش به وجود می‌آورد. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور بود.روش: مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. نمونه‌ای شامل ۱2۰ نفر ...  بیشتر

8. بررسی اپ‌های تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1400، صفحه 85-96

چکیده
  مقدمه: استفاده گسترده از تلفن‌های هوشمند، سبب شده است که افراد، شرکت‌ها و نهادهای مذهبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله ایران، اقدام به تولید اپ­هایی با موضوع قرآنی نمایند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی اپ­های تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران و بررسی ساختار و محتوای آن‌ها بود.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه ...  بیشتر