1. بررسی ضمان پزشک در مواجهه با بیماران کرونایی

وحید نکونام

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 1-12

چکیده
  بررسی ضمان پزشک در مواجهه با بیماران کروناییچکیدهزمینه: شیوع جهانی ویروس کرونا به عنوان یک بیماری همه گیر یکی از بحرانی ترین شرایط را پیش روی نظام جهانی گذارده است و عملاً کشورها با چالش های جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو شده اند اما روی دیگر این موضوع تبدیل این چالش به فرصت برای بازتعریفی از پدیده های علمی است. در عرصه حقوق کیفری ...  بیشتر

2. الگوی تدوین کتاب درسی تفسیر موضوعی قرآن کریم ویژه رشته‌های علوم پزشکی

محمود متوسل آرانی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 13-24

چکیده
  در نگارش کتاب درسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی، نگاه مؤلف باید از یکسو به نیازهای فکری و حرفه‌ای دانشجو و از سوی دیگر به محدودیت ساعات درسی و شرایط حاکم بر کلاس باشد. بنابراین در تدوین کتاب درسی تفسیر موضوعی قرآن کریم، باید شیوه‌ای را به‌کار گرفت که استاد و دانشجو از تعلیم و تعلّم کتابی که کلام خداست، اظهار خرسندی و خشنودی ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر شبکه‌های مجازی بر بلوغ زودرس و پیامدهای آن بر سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بوشهر

باقر گرگین؛ خیری رنجبر؛ انسیه ماهینی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 25-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه های مجازی بر بلوغ زودرس و پیامدهای تربیتی آن در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بوشهر می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر را 10459 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بوشهر تشکیل دادند. حجم نمونه این پژوهش شامل 370 نفر بوده که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه ...  بیشتر

4. مطالعه کتابشناختی تاثیر قرآن در درمان بیماری‌ها بر اساس تولیدات علمی پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی

محمدهیوا عبدخدا

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 37-48

چکیده
  مقدمه: قرآن، کلام وحی و مایه شفا، درمان و رحمت برای مومنان و راهنمای زندگی سعادتمند برای بشر در دنیا و قیامت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قرآن در درمان بیماری‌ها انجام شد. روش کار: مطالعه به روش مرور سریع (Rapid Review) تولیدات علمی در حوزه علوم قرآنی و درمان بیماری‌ها بدون محدویت زمانی در معتبرترین پایگاه استنادی جهان (WOS) با جستجوی ...  بیشتر

5. عشق‏ورزی همسران در آموزه‏های اسلامی با تأکید بر حدیث نبوی (ص)

محمدرضا حاتمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 49-62

چکیده
  شیوه‏های متعددی برای عشق‏ورزی همسران مطابق با آداب، رسوم و فرهنگ‏های مختلف وجود دارد. در آموزه‏های اسلامی نیز علاوه بر تأکید به اهمیت و جایگاه عشق‏ورزی در تحکیم خانواده، به مصادیق و نمونه‏های آن پرداخته‏شده‏است. علی‏رغم توجّه فرهنگ دینی و ایرانی ما به موضوع عشق‏ورزی همسران، امّا در متون معاصر کمتر به آن پرداخته شده‏است. ...  بیشتر

6. تحلیل اثرگذاری آموزه های قرآنی بر اختلال افسردگی

سیده فاطمه موسوی؛ سیدضیاء الدین علیا نسب

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 63-78

چکیده
  هدف: با توجه به آموزه‌های خود شناسی و پیرامون شناسی قرآن، همچنین ارتباط تنگاتنگ بین افکار فرد نسبت به خود و پیرامونش با افسردگی، هدف پژوهش پیش رو، بررسی اثرگذاری آموزه‌های قرآنی بر اختلال افسردگی است روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش، دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی در کلاس‌های معارف اسلامی بوده که مورد آزمون BDI-II قرار گرفتند. آموزه‌های ...  بیشتر

7. نقش باوجدان بودن و سلامت معنوی در تبعیت از دستورالعمل های بهداشتی در دوره ایپدمی کرونا

فاطمه جابری؛ زینب السادات نقوی؛ توران پوری؛ مهسا علی آبادی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 79-88

چکیده
  هدف: باوجدان بودن و سلامت معنوی از عوامل مؤثر بر بهداشت جوامع هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط باوجدان بودن و سلامت معنوی با تبعیت از دستورالعمل‌های بهداشتی در دوره ایپدمی کرونا انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی – مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دربرگیرنده کلیه افراد 15 تا 64 ساله ایرانی در سال 1399 ...  بیشتر

8. اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان بر اضطراب مرگ و اجتناب تجربی پرستاران

مجید شفیعی امیری؛ قدرت الله عباسی؛ محمدکاظم فخری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 89-102

چکیده
  مقدمه: پرستاران جزء ضروری ترین نیروی کار در سیستم مراقبت های بهداشتی هستند که عملکرد آنان بدون شک بر کیفیت کلی مراقبت از بیماران اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان بر اضطراب مرگ و اجتناب تجربی پرستاران بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون‌و پیگیری با گروه ...  بیشتر