دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1399، صفحه 1-88 
3. آیا کرونا ویروس تبدیل به انگ اجتماعی می شود؟

صفحه 21-26

مصطفی پیوند؛ محمد خمرنیا؛ فاطمه ستوده زاده


5. راهبردهای تنظیم هیجان با سرسختی ذهنی و کنترل خشم: در دوران شیوع کووید 19

صفحه 39-52

حسن عبدی؛ سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ سید هادی نقیبی