1. نگرش مراقبت معنوی در کرونا

هاشم اندیشه؛ احمد عابدی؛ سکینه گنج خانلو

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-10

چکیده
  مقدمه: با توجه به شیوع کرونا ویروس و مقابله جدی با آن، اسلام آخرین دین الهی و کامل‌ترین آن، که همه آن چه بشر برای تعالی و رشد خویش در طول زندگی بدان نیازمند است، در اختیارش می‌نهد. مراقبت معنوی به زندگی انسان معنا می‌بخشد و انسان را به هدفی عالی رسانده و حلال مشکلات و برطرف کننده نارسایی‌ها در نظام خانواده و اجتماع است. هدف این مقاله ...  بیشتر

2. اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر روان‌شناختی و معنوی در بهبود اضطراب وجودی و بهزیستی معنوی: نقش تعدیل‌کنندگی معرفت دینی

معصومه جداری؛ علی نقی اقدسی؛ مرضیه علیوندوفا

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 11-28

چکیده
  چکیده: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر ابعاد روان‌شناختی و معنوی در ارتقاء بهبود اضطراب وجودی و بهزیستی معنوی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی معرفت اندیشی است. طرح تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس‌آزمون و دارای گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین (زن و مرد) شهر تبریز بود که به مراکز مشاوره ...  بیشتر

3. جایگاه تربیت و سلامت عقل درمنابع اسلامی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم

هادی جعفریان؛ حیدر امیرپور؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ عباس نظیفی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 29-38

چکیده
  زمینه: یکی از چالش‌های نظام‌‌های حقوقی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، کم‌توجهی به سلامت و تربیت عقلانی در افراد بزهکار است که با بهره‌گیری از تدابیر تربیتی موجود در منظومه فکری اسلام می‌توان در مواجهه با این چالش، گام‌های موثری برداشت با عنایت به این که منابع اسلامی(فقه شیعه)، از جمله قرآن کریم و روایات معصومین حاوی دستورات بنیادی ...  بیشتر

4. مقایسه اثربخشی درمان مثبت‌نگر با درمان متمرکز بر شفقت بر خودارزشمندی، بهزیستی، مسئولیت‌پذیری و خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان

ترگل مرادحاصلی؛ جواد خلعتبری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 39-60

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مثبت‌نگر با درمان متمرکز بر شفقت بر خودارزشمندی، بهزیستی، مسئولیت‌پذیری و خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 45 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان شهدای تجریش بوده‌اند که در 3 گروه 15 نفره (گروه آزمایش اول، آزمایش دوم و کنترل) به‌صورت تصادفی تقسیم ...  بیشتر

5. واکاوی دلالت های تربیتی مثبت اندیشی در آموزه های حضرت علی (ع) با تاکید بر سلامت روانی و اعتباربخشی آن

رضا فراشبندی؛ زهره سعادتمند؛ مریم براتعلی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 61-78

چکیده
  این پژوهش درصدد واکاوی دلالت های تربیتی مثبت اندیشی در آموزه های حضرت علی (ع) با تاکید بر سلامت روانی و اعتباربخشی آن است. روش پژوهش طرح ترکیبی (آمیخته) که در فاز کیفی از نوع تحلیل محتوا با نظام مقوله بندی قیاسی و در فاز کمی اعتبارسنجی از ضریب توافقی لاوشه انجام گرفت. حوزه پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل کلیه متون مرتبط با آموزه های حضرت علی ...  بیشتر

6. نقش نماز و عبادات تابعِ آن در سلامتی از منظر آیات و روایات

رسول محمدجعفری؛ فاطمه حسین زاده فرد

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 79-90

چکیده
  شریعت محمدی(ص)، آخرین و کامل‌ترین شریعت است، لازمه چنین شریعتی، برخورداری از برنامه‌ای جامع برای رسیدن انسان‌ها به کمال است، برای تحقیق چنین هدفی توجه به سلامت جسم و روان انسان‌ها است؛ لذا اعتقادات، اخلاقیات و عبادات در اسلام به نوعی عهده‌دار این مهم هستند. بررسی نقش هر یک از این مقولات به پژوهش‌های متعدد نیاز دارد، در این پژوهش ...  بیشتر

7. نسبت میان مبنای انسان شناسی فطری و اصل تعامل و مشارکت اجتماعی از منظر حضرت علی(ع

محمد کارگر؛ سید هاشم گلستانی؛ سید ابراهیم میشاد جعفری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 91-104

چکیده
  انسان موجودی اجتماعی است که در تعامل با جامعه و روابط و مناسبات اجتماعی رشد می کند و به همان نسبت از نظر آثار وجودی خویش بر اجتماع تاثیر می گذارد، بر همین اساس، طبق آیات کریمه ی قرآن، اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شده است. آنچنان که در سوره ی حجرات آمده است: « ای مردم شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله ...  بیشتر

8. تبیین الگوهای سرمایه‌های معنوی و سرمایه‌های روانشناختی در رویارویی با چالش‌‌های زندگی بر مبنای آیات و روایات

مرضیه ملکیها؛ فاطمه ژیان

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 105-116

چکیده
  هدف مطالعۀ حاضر بررسی سیر ارائة الگوهای افزایش توانمندی انسان در مقابله با چالش‌‌های زندگی و بررسی تطبیقی نظریه‌های نوین سرمایه‌های معنوی مارشال و سرمایه‌های روانشناختی فردریک لوتانز با آموزه‌های قرآنی و روایی است. مقالۀ حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که با بررسی متون علمی‌ روانشناسی و منابع گوناگون مذهبی به ویژه آیات و کتب ...  بیشتر