دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، پاییز 1399، صفحه 1-116 
1. نگرش مراقبت معنوی در کرونا

صفحه 1-10

هاشم اندیشه؛ احمد عابدی؛ سکینه گنج خانلو


3. جایگاه تربیت و سلامت عقل درمنابع اسلامی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم

صفحه 29-38

هادی جعفریان؛ حیدر امیرپور؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ عباس نظیفی