دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تابستان 1399، صفحه 1-94 
2. مروری بر اهمیت سلامت معنوی در مراقبت از بیماران کووید-19

صفحه 15-24

فاطمه بهرام نژاد؛ امین حسینی؛ نجمه چگینی؛ محمود شیری


3. نسبیت سنجی بین زنان و مردان شهر کرمان در مراجعه به دعانویسان، رمالان و فالگیران

صفحه 25-36

اصغر سلیمی نوه؛ مریم پوررضاقلی؛ معظمه شجاع الدینی؛ حسین نگارستانی