1. جایگاه حق بر سلامت : از گفتمان فقهی – حقوقی تا گفتمان قضایی (با تأکید بر تأثیر استدلال‌های قضایی )

فرهاد الله وردی؛ مهدی پوررضا؛ مهدی اسماعیلی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-14

چکیده
  حق بر سلامت به‌عنوان یکی از حقوق ذاتی و بنیادین بشر، به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین درجه سلامت دسترسی داشته باشد .ازآنجاکه سلامت و بهداشت به‌طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است، همواره به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در ارزیابی توسعه‌یافتگی جوامع محسوب می‌شود. حق بر سلامت به‌عنوان یکی از حقوق بشر شناخته‌شده ...  بیشتر

2. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر استرس و امید به زندگی بیماران قلبی-عروقی

مونا علیپور شهیر؛ آتنا اصفهانی خالقی؛ مهدی عرب زاده

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 15-26

چکیده
  مقدمه:در این پژوهش هدف تعیین تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر استرس و امیدبه زندگی همراه مولفه های آن بیماران قلبی-عروقی بود.روش :پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و روش آن به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر،شامل کلیه بیماران قلبی-عروقی مراجعه کننده به بیمارستان قلبی شهید رجایی ...  بیشتر

3. مقایسه معنویت گرایی و عزت نفس نوجوانان پسر پرخاشگر با نوجوانان پسر عادی

فانزه کیا دربندسری؛ سارا قیصری گودرزی؛ ندا براتچی؛ زهرا صادقی؛ سارا همایونی مجد

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 27-36

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه معنویت گرایی و عزت نفس در نوجوانان پرخاشگر و عادی انجام شده است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی– مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دربرگیرنده دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهر کرج در سال تحصیلی 98-1397 بود. 150 نوجوان پرخاشگر و 150 نوجوان عادی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

4. بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با سرمایه روانشناختی و سلامت روان (مطالعه موردی: کارکنان اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)

لیلا داداشی؛ محمد نصیری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 37-48

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی با سرمایه روانشناختی و سلامت روان در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی می باشد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. 140 نفر به روش تصادفی از بین کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از سه پرسشنامه سرمایه ...  بیشتر

5. تأملی فقهی - حقوقی بر آسیب‌شناسی اجتماعی کودکان در خانواده

مریم جوادپور

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 49-68

چکیده
  قوام و نظام سلامت جامعه و به‌تبع آن، کاهش اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی، همچنین رضایتمندی از زندگی را باید در خانواده جست‌وجو کرد؛ خانواده‌ای که مهد و مأمن تربیت و پرورش کودکانی است که بسان غنچه‌ها و نونهالان بوستان زندگی جامعه‌ی انسانی هستند و همواره رشد و پرورش شخصیت نوپایشان نیازمند نظارت و مصونیت در مقابل ...  بیشتر

6. پیش بینی پایداری زناشویی بر اساس معیارهای همسرگزینی، مهارتهای ارتباطی و تابآوری خانواده

فاطمه یزدانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسن حیدری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 69-78

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف پیشبینی پایداری زناشویی بر اساس معیارهای همسرگزینی، مهارتهای ارتباطی و تابآوری خانواده با روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری زوجین متأهل شهر تهران انجام شد. نمونه این پژوهش شامل 379 نفر از مراجعین فرهنگسراها و سراهای محل شهر تهران بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به پرسشنامههای پژوهش از ...  بیشتر

7. سلامت اخلاقی از علم تا عمل از منظر قرآن

سید محمد حسن علم الهدی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 79-90

چکیده
  پیامبران و اندیشمندان همواره انسان را به سلامت اخلاقی دعوت کرده اند ، سلامت جسمی ، مهم است تا آدمی زنده بماند و سلامت اخلاقی مهم است تا او را به سعادت و خوشبختی برساند و اخلاق برای جان آدمی مانند تنفس برای جسم اوست و هردو ضرورت زندگی انسانی است . مفاهیم پایه ای اخلاق در نهاد و فطرت بشر وجود دارد و لازم است پرورش یابد و به فعلیت برسد . از ...  بیشتر

8. مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و طب سوزنی بر استرس ادراک شده ورزشکاران حرفه‌ای دارای آسیب جسمانی

فرناز کشاورزی ارشدی؛ محمد صالح عبدی؛ پروانه محمدخانی؛ آنیتا باغداساریانس

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 91-102

چکیده
  مقدمه: با توجه به اینکه محققان به دنبال رویکردهای درمانی کوتاه تر و موثرتر در زمینه اختلالات جسمانی و روان شناختی هستند؛ بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و طب سوزنی بر استرس ادراک شده ورزشکاران حرفه‌ای دارای آسیب جسمانی بود.روش کار: روش تحقیق نیمه تجربی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران ...  بیشتر