1. معناشناسی قدم صدق در قرآن کریم با رویکرد سلامت معنوی

هاشم اندیشه؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-12

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق پیش رو، بررسی قدم صدق، به عنوان مهم ترین درخواست‏هایی است که آدمی می‏بایست در هر حال، از خدا بخواهد.قدم صدق، علاوه بر ایجاد جرأت و جسارت برای شکستن حصارهای تنگ مادّی، می‏آموزد که از خداوند بخواهیم که در راه فضیلت‏ها و خوبی‏ها، پایدار بمانیم و هر روز و در هر لحظه، به سویی متمایل نشویم و هوس‏های مختلف، ما را ...  بیشتر

2. دیدگاه اسلام در مبانی درمانگری و سلامت انسان

روح اله شاهدی؛ عزت اله مولایی نیا؛ علی احمد ناصح

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 13-24

چکیده
  درمانگری و دیدگاه‎های پیرامون نگاه به انسان و سلامتی او همیشه مورد توجه بوده است. روشهای درمانی بر اساس دیدگاهها شکل گرفته‎اند. روشهایی که هرچند در حفظ سلامتی او را مدد کرده، لکن همواره با نقاط ضعفی همراه بوده‎اند. ضعفهایی که بخشی ناشی از نوع نگاه به انسان و آفرینش اوست. مطرح شدن نگاه اسلامی به طب با توجه به جامع بودن نگاه اسلام ...  بیشتر

3. مدارا در سایه ی معنویت: تجربه زیسته نوجوانانِ مورد غفلت واقع شده

فاطمه خوشنوای فومنی؛ محمدعلی چراغی؛ عباس عبادی؛ یحیی قائدی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 25-38

چکیده
  مقدمه: غفلت به عنوان یک مسأله سلامت جهانی، سلامت نوجوانان را به مخاطره می‌افکند. هرچه این نوجوانان در برخورد با رخدادهای ناگوار زندگی ، توانمندتر و تاب آورتر برخورد کنند، امکان به سلامت گذراندن این دوره بیشتر خواهد شد. معنویت می تواند نقشی راستین در ارتقای این توانمندی ها، خصوصا تاب آوری ایفا کند. مطالعات ناچیزی بر تجربه نوجوانان ...  بیشتر

4. بررسی ارتباط تجارب معنوی روزانه با بهداشت روانی و تاب آوری معلمان

امین باقری کراچی؛ ملیحه کرمانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 39-48

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق بررسی نقش تجربیات معنوی روزانه در پیش بینی بهداشت روان و تاب آوری معلمان بود. روش پژوهش:روش پژوهش همبستگی بود. جامعه ی آماری همه معلمان مدارس ابتدایی شهر داراب در سال تحصیلی98-1397بود که تعداد 171 نفر از آنان بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری تجربیات معنوی روزانه از پرسشنامه ...  بیشتر

5. تصحیح سندی کتاب طب‌الأئمه ابنابسطام بر اساس کتاب بحارالأنوار

نرگس شکربیگی؛ فاطمه بهتوئی؛ فائزه بهتوئی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 49-64

چکیده
  مقدمه و هدف: کتاب طب‌الأئمه ابنابسطام از تک‌نگاری‌های حدیثی، قرن چهارم هجری و حاوی روایاتی در زمینه‌ خواص خوراکی‌ها، درمان بیماری‌ها، انواع تعویذ و .... است. این کتاب، مشتمل بر 409 حدیث است که در 245 عنوان آمده و ذیل هر عنوان چند روایت نقل شده‌است. مطالب کتاب، غالباً با ذکر سلسله اسناد بیان شده‌است، هر چند بررسی سندها چنین مى‏نماید ...  بیشتر

6. شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های مدل سلامت سازمانی مبتنی بر مدیریت کوانتومی در کارکنان شهرداری شهر مشهد

مسلم چرابین؛ حسن صداقت؛ احمد اکبری؛ احمد زنده دل

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 65-76

چکیده
  سلامت سازمانی عبارتست از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و گسترش و ارتقاء و توانایی خود برای سازش بیشتر . پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدل سلامت سازمانی مبتنی بر مدیریت کوانتومی در کارکنان شهرداری شهر مشهد، انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

7. اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی – اسلامی بر تعدیل نگرانی، نشخوار فکری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان

فهیمه جندقی؛ مریم صادقی؛ مریم حاجی حسین؛ فاطمه‌ السادات آزادی نژاد

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 77-88

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی – اسلامی بر تعدیل نگرانی، نشخوار فکری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده تمامی زنان مبتلا سرطان پستان شهر تهران در سال ...  بیشتر

8. نقش خردمندی شناختی، معنوی، عاطفی و شخصیت آندروژنی در سلامت-آسیب پذیری زناشویی زنان متأهل

نسیم ظفرقلیزاده؛ علی خادمی؛ رضا تسبیح سازان

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 89-104

چکیده
  سابقه و هدف: خردمندی در نگاه همه ادیان از جمله اسلام حائز اهمیت می باشد و می تواند به عنوان یک عنصر مهم الهی انسان بر تمام جنبه های زندگی دنیوی و اخروی او تاثیر داشته باشد. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تعیین نقش خردمندی شناختی، معنوی، عاطفی و شخصیت آندروژنی در سلامت-آسیب پذیری زناشویی زنان متأهل بوده است. مواد و روش ها: روش پژوهش، بنیادی- ...  بیشتر