دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، زمستان 1398، صفحه 1-104 
2. دیدگاه اسلام در مبانی درمانگری و سلامت انسان

صفحه 13-24

روح اله شاهدی؛ عزت اله مولایی نیا؛ علی احمد ناصح


3. مدارا در سایه ی معنویت: تجربه زیسته نوجوانانِ مورد غفلت واقع شده

صفحه 25-38

فاطمه خوشنوای فومنی؛ محمدعلی چراغی؛ عباس عبادی؛ یحیی قائدی