1. سلامت و بیماری معنوی انسان از نظر قرآن

سید محمد حسن علم الهدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده : سلامت و ابعاد آن از جمله سلامت معنوی ، یکی از مباحث مهم و مورد توجه اندیشمندان شرق و غرب قرار گرفته است و در این موضوع مقالات و کتاب های فراوان به نگارش در آمده و همایش های متعدد برگزارشده است ، اما موضوع بسیار مهم این است که بدانیم معنویت را در کدام جهان بینی بررسی می کنیم و دیگر این که به موازات سلامت معنوی ، ابعاد بیماری معنوی ...  بیشتر

2. واکاوی ماهیت فقهی الکل و فراورده‌های الکلی

غلامرضا نورمحمدی؛ عباس عمادی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 11-22

چکیده
  مقدمه و هدف: کاربرد گسترده الکل و فراورده‌های الکلی سبب شده که به یکی از مسایل چالشی برای مردم و علوم پزشکی تبدیل گردد که نیازمند بررسی ماهیت فقهی الکل است. از نظر فقهی، هر چیز مُسکر(مستی‌آور) نجس و حرام است. اما مسأله مسکر بودن الکل (نجاست و حرمت الکل) در بین فقها مسأله‌ای اختلافی است. هر چند بخشی از این اختلاف، ناشی از تفاوت در مبانی ...  بیشتر

3. بررسی عوامل تهدیدکننده سلامت معنوی قلب از منظر آیات وروایات

عیسی عیسی زاده؛ نیکزاد عیسی زاده

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 23-34

چکیده
  سلامت معنوی از برترین مراتب سلامت بشمار می آید زیرا به ابعاد متعالی وجود انسان مربوط می شود از مهم ترین شاخصه این بُعد از سلامت، مصونیت قلب ازهرگونه آفات معنوی است که می تواند زمینه دستیابی به سعادت حقیقی و ابدی را برای بشر فراهم نماید. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا عوامل تهدید کننده سلامت قلب و پیامدهای آن با بررسی آیات و روایات با ...  بیشتر

4. نقش مولفه های فطرت در سلامت خانوادگی – اجتماعی- هیجانی دانشجویان

علی خادمی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 35-44

چکیده
  سابقه و هدف: فطرت در نگاه اسلام به انسان و نقشه ی انسان در قرآن حائز اهمیت فوق العاده ای می باشد و می تواند به عنوان یک عنصر مهم الهی انسان بر تمام جنبه های زندگی دنیوی و اخروی او تاثیر داشته باشد. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تعیین نقش مولفه های فطرت در سلامت خانوادگی – اجتماعی- هیجانی دانشجویان بوده است. مواد و روش ها: نمونه ای به تعداد ...  بیشتر

5. سیر تاریخی و تطور تدوین کتب طبی منتسب به ائمه معصومین(ع)

محمدمهدی تقدیسی؛ نفیسه نجفی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 45-56

چکیده
  چکیده: مقدمه و هدف: طب همواره از موضوعات مورد توجه همه جوامع بشری بوده، در تاریخ اسلام نیز موضوعات و مسائل طبی نیز مورد اقبال مسلمانان بوده، به طوریکه عده ای به نگارش و جمع‌آوری روایات طبی با روش‌های مختلف پرداختند. مطالعه حاضر با هدف تبیین فراوانی، سیرتطور و چگونگی نگارش کتب طبی منتسب به ائمه(ع)، علل و عوامل آن در طول تاریخ دوران‌های ...  بیشتر

6. مبانی قرآنی و حدیثی کاربرد قاعده اهم و مهم در بهداشت و سلامت

لیلا یوسفی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 57-68

چکیده
  مقدمه و هدف: یکی از مشکلات امروزین بشر، بحران سلامت مردم است که اکثر کشورها با چالش جدی مواجه کرونا گرفتارند. این بحران ناشی از عدم احساس مسئولیت بعضی از انسانها در قبال همنوعان خود می باشد که باعث اپیدمی شده است. فقها برای تبیین مسئولیت انسانها برای حفظ سلامتی دیگران به قاعده اهم و مهم، استناد کرده و پیشگیری از هلاکت دیگران را برای ...  بیشتر

7. بررسی رابطه التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران مطالعه موردی؛ دختران دبیرستانی شهر مشهد

فاطمه موحدی پارسا؛ اکرم شاهد

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 69-76

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی نقش نماز در سلامت دختران دبیرستان، رابطه التزام عملی به نماز را با خویشتن داری جنسی دختران دبیرستانی شهر مشهد مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش، از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر مشهد در سال 1397بود که 300 نفر از آنها به‌ روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به ...  بیشتر

8. بررسی میان جهت گیری مذهبی با اضطراب در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خوی

آمنه شاهنده

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 77-86

چکیده
  بررسی رابطه میان جهت گیری مذهبی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خوی* • چکیده مقدمه و هدف : اضطراب امتحان یکی از انواع اضطراب های موقعیتی است که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان دارد.از آنجا که مذهب می تواند نقشی تعدیل کننده در اثر گذاری بر موقعیت استرس آمیزو اضطراب داشته باشد ؛ این پژوهش ...  بیشتر