نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

2 دانش آموخته علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

چکیده

شریعت محمدی(ص)، آخرین و کامل‌ترین شریعت است، لازمه چنین شریعتی، برخورداری از برنامه‌ای جامع برای رسیدن انسان‌ها به کمال است، برای تحقیق چنین هدفی توجه به سلامت جسم و روان انسان‌ها است؛ لذا اعتقادات، اخلاقیات و عبادات در اسلام به نوعی عهده‌دار این مهم هستند. بررسی نقش هر یک از این مقولات به پژوهش‌های متعدد نیاز دارد، در این پژوهش تنها به تبیین نقش یکی از برترین عبادات یعنی نماز بر سلامت انسان پرداخته می‌شود، در بین تمام عبادات، نماز –به دلیل اثرگذاری فراوانش- از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است، از این روی در این تحقیق با جستجو در آیات و روایات به بررسی نقش نماز و عبادات تابعِ آن بر سلامت جسم و روان پرداخته شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. بر اساس یافته‌های پژوهش، الزام به انجام امور نظافتی در هنگام وضو، غسل و تیمم تنها موجب نظافت ظاهری و سلامت جسمی نیست بلکه افزون بر آن، تطهیر انسان از اَنانیت و غرور است که موجب سلامت روح خواهد بود. نماز شیوه مناسبی برای مبارزه با بیماری‌های روانی از جمله خود بینى و کبر است. نماز شب باعث‏ تندرستى جسم و موجب رهایی از بیماری‌ها و بهبودی از امراض می‌باشد. نماز جماعت در سلامت فرد و اجتماع مؤثر است، زیرا ارتباط با افراد جامعه، گفتگوی سودمند و هدایت بخش در میان مؤمنان، گفتگوی بازدارنده از هلاکت و تباهی مؤمنان و پیشگیری از جرایم و گناهان اجتماعی به وجود می‌آید که تأثیر مستقیمی در ایجاد سلامت فردی اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها