نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مقدمه و هدف: کتاب طب‌الأئمه ابنابسطام از تک‌نگاری‌های حدیثی، قرن چهارم هجری و حاوی روایاتی در زمینه‌ خواص خوراکی‌ها، درمان بیماری‌ها، انواع تعویذ و .... است. این کتاب، مشتمل بر 409 حدیث است که در 245 عنوان آمده و ذیل هر عنوان چند روایت نقل شده‌است. مطالب کتاب، غالباً با ذکر سلسله اسناد بیان شده‌است، هر چند بررسی سندها چنین مى‏نماید که برخى از واسطه‏ها و راویان در آنها به‏طور کامل ذکر نشده‏است.
روش: ایمه مجلسی(ره) بوده و ایشان روایاتی از کتاب طب الائمه را در بحارالأنوار آورده‌اند؛ بررسی‌هادهد که تعدادی از روایات مشترک بین دو کتاب طب الائمه و بحارالانوار از لحاظ سندی با یکدیگر متفاوت که توجه به تصحیفات در شناخت اعتبار روایات این کتاب نقش اساسی داشته و می‌تواند راهگشا محققان باشد. همچنان که کشف وضعیت روایی-رجالی راویان در علوم حدیث به ویژه در پژوهش حاضر با تاکید بر احادیث پزشکی و کتاب طب‌الائمه می‌تواند؛ نوع آن حدیث را از جهت اعتبار مشخص کند.

کلیدواژه‌ها