نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

بی تردید اراده که جزء جدایی ناپذیر نفس انسان است، نقش اساسی را در سلامت رفتاری فرد ایفا می کند؛ اما در مواردی، نفس انسان در اثر آشنایی با اموری مانند نوشابه های الکلی(خمر) و انتخاب ارادی آن، در دام اعتیاد یا مستی، گرفتار و سلامت رفتاری اش به خطر افتاده و آسیب هایی جدی به بافت زندگی فردی و اجتماعی اش وارد می شود. در این مقاله سعی شده با روش کتابخانه ای و تحلیلی و با بهره گیری از کلام وحی و سخن بزرگان ضمن بررسی مفاهیم اراده و رفتار و ارتباط تنگاتنگ این دو- چه قبل و چه بعد از تحقق اراده- به طور خاص به علل گرایش و در نتیجه اراده شدن گزینه الکل، نیز پیامدهای حاصل از این انتخاب بپردازد. هدف اصلی مقاله، تلاش برای رسیدن به سلامت رفتاری جامعه در سایه پیشگیری از گزینش الکل است.

کلیدواژه‌ها