نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، ایلام، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، ایلام، ایران

3 گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام؛ ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد مختلف مثبت‌اندیشی در تحقیقات انجام شده و تأثیرات ناشی از آن در بروز، افزایش یا کاهش توانایی‌های مختلف روانی در نوجوانان با تکیه بر کلام گهربار حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه در قالب یک مرور نظام‌مند است از طریق جستجوی الکترونیک در پایگاه‌های اطلاعاتی و مجموعه مجله‌های SID و Iran doc و Web of knowledge(ISI) و تحقیقات انجام شده در پژوهش‌های مختلف و مستندات ارائه شده در آنها بوده است. بر پایه‌ی اطلاعات به دست آمده، بروز و افزایش سطح مثبت‌اندیشی یا کاهش آن در نوجوانان در ابعاد مختلف مانند شادکامی، عزت نفس، خلاقیت، پیشرفت، تسلط بر منبع کنترل درونی و پیشگیری از خشونت، تأثیر و ارتباط مستقیم دارد و علاوه بر افراد عادی، در افراد دارای مشکلات خاص نیز مشاهده می‌شود؛ همان‌گونه که در نهج‌البلاغه نیز به وضوح بیان شده استف عوامل بسیاری در مثبت‌اندیشی مؤثرند که در منابع دینی اسلامی ذکر شده‌اند و شباهت قابل توجهی با عوامل شناخته شده علمی در سایر متون معتبر جهان دارند. نهج البلاغه، مشحون از مواعظ و حکم آموزنده درباره موضوعات مختلف از جمله «نوجوانان» است که به کارگیرى آن، مهم‏ترین راه ‏حل جهت تربیت و سعادت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها