نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: هدف از تحقیق پیش­رو، بررسی نقش تنفس در سلامت انسان از دیدگاه آیات و روایات معصومان علیهم السلام است.
روش:  این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی و جمع­آوری مطالب از تفاسیر و منابع روایی و معتبر شیعه و اهل سنت می­باشد؛ که در باره نقش تنفس در سلامت انسان نگاشته شد.
یافته­ ها: قرآن کریم، به طور مجازی، حیات و زندگی انسان را در تنفس دانسته و منفعت را در هوای دارای جریان بیان کرده است. همچنین، شیوه نفس کشیدن، پاک بودن، فراوانی و جریان داشتن هوا، تغییر دمای بدن با هوای گرم و سرد به طور تدریجی، از جمله مواردی است؛ که در روایات معصومان علیهم السلام بیان شده است.
نتیجه­ گیری: نتیجه این­که تنفس عمیق و قرار گرفتن در معرض هوای آزاد و پاک و تعدیل دمای بدن، به عنوان نیاز طبیعی، در تامین سلامت جسمانی نقش مهمی دارد؛ لذا هر نوع اقدام برای آلودگی هوا از هر طریقی اعم از گرد و خاک، دود، پخش مواد آلاینده از کارخانجات، بوهای نامطبوع، بوی مواد شیمیایی مانند محصولات آرایشی ـ بهداشتی و شکنجه از طریق محدودسازی تنفس، از نظر اسلام نادرست و مضرّ تلقی شده و به سلامت انسان آسیب می­رساند.

کلیدواژه‌ها