نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به پیشرفت‌های علوم پزشکی، امکان علاج عیوب و بیماریهای زوجین که موجب فسخ عقد نکاح و انحلال خانواده می‌شوند میسر شده، اکنون که درمان این بیماری‌ها امکان پذیر است راهی برای سلامت و صیانت و حفظ کانون گرم خانواده فراهم شده است، هرچند مواد قانون مدنی ایران بر سقوط حق فسخ بعد از علاج دلالت ندارد، درحالی‌که یکی از مشکلاتی است که امروزه خانواده‌ها با آن روبرو هستند. اسقاط حق خیار فسخ نکاح به وسیله درمان عیب و بیماری موجب گرم نگهداشتن کانون خانواده و صیانت آن می‌شود. این پژوهش با شیوه توصیفی ـ تحلیلی به بررسی دلایل تأثیر علاج بیماری‌ها و عیوب فسخ عقد نکاح در اسقاط حق فسخ و شرط مدت معالجه پرداخته است؛ در جواب به سؤال مطرح شده که اگر عیوب زوج یا زوجه به وسیله عمل جراحی یا با وسایل دیگر از بین برود آیا حق فسخ ایجاد شده ساقط می‌گردد یا خیر؟ جواب و نتیجه‌ای که به دست آمده است درباره تأثیرعلاج در اسقاط حق فسخ مثبت است، چون علت ایجاد حق فسخ وجود عیب بوده هنگامی‌که با مداوا و عمل جراحی آن عیب  زایل و از بین برود به معنای از بین بردن علت حق فسخ است و به تبع آن معلول که حق فسخ است از بین می‌رود.

کلیدواژه‌ها