نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - تهران - ایران

چکیده

در نگارش کتاب درسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی، نگاه مؤلف باید از یکسو به نیازهای فکری و حرفه‌ای دانشجو و از سوی دیگر به محدودیت ساعات درسی و شرایط حاکم بر کلاس باشد. بنابراین در تدوین کتاب درسی تفسیر موضوعی قرآن کریم، باید شیوه‌ای را به‌کار گرفت که استاد و دانشجو از تعلیم و تعلّم کتابی که کلام خداست، اظهار خرسندی و خشنودی نمایند.
در نگاه کلّی، نیازهای این دسته از دانشجویان را می‌توان در سه بخش خلاصه نمود:
بخش اوّل، مباحث انسان‌شناسی قرآن است، زیرا موضوع علم پزشکی، سلامت انسان است و متأسفانه در کتب درسی این دانشجویان، وجود انسان در جسم و روان خلاصه گشته و حقیقتی به‌نام روح مورد غفلت است. نظریه تکامل نیز چنان تلقی به‌قبول گردیده که گویا پدیدارشدن انسان بر این کره‌ی خاکی، محصول یک جهش کور بوده که ظهور حیوانی متکامل‌تر به‌نام انسان را رقم زده است.
بخش دوم، آیاتی است که بر حفظ بهداشت و سلامت تاکید دارد و در قالب اوامر و نواهی، اهل ایمان را به‌رعایت بهداشت بدن و لباس، بهداشت تغذیه و بهداشت جنسی توصیه می‌کند. با توجه به اصل تقدم پیشگیری بر درمان، که از مهمترین اصول نظام بهداشتی امروز است، آگاهی از این دستورات دینی، برای کادر درمان مفید و موثر است.
بخش سوّم، آیات مرتبط با اخلاق پزشکی است، تا دست‌اندرکاران امر درمان، بر تربیت نفس خود بکوشند و با نیت پاک و قصد خدمت به بندگان خدا به این کار مقدس وارد شوند و در همه حال حرمت و کرامت بیماران را حفظ کنند.

کلیدواژه‌ها