نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی دستیار تخصصی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، مشهد

چکیده

رعایت بهداشت در اسلام امری مطلوب و مورد توجه است . قرآن کریم در این زمینه به وضوح سخن گفته و آن را از مطالبات ارشادی و مولوی خود قلمداد نموده است .در قرآن کریم به ده ها آیه می توان برخورد که در مورد موضوع بهداشت و رعایت آن که تابلو نمای بخشی از تربیت است،بحث نمود ، و از طرفی در سیره نبوی می توان به بیانات نورانی که نشان دهنده اهتمام جدی آنحضرت در باره این موضوع مهم است،مشاهده کرد . از جمله این مطالب ، می توان به آموزه های دینی و سیره عملی حضرت درباره ویژگی های هر یک از افراد و حفظ بهداشت روان در مقاطع سنی آنان که منجر به تربیت سالم آنان می شود، اندیشید.این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی روش شناسی تربیت دینی در سه دوره از این مقاطع که عبارتند از نوجوانی، بزرگسالی و پیری پرداخته و چگونگی برخورد با هر یک از این جامعه آماری را با سه نمونه در سیره قولی و فعلی آن حضرت مورد مداقه قرار داده است. در دوره نوجوانی موضوع های،تغییرات خلقی،گذراندن اوقات با دیگران و اختلاف و تعارض با دیگران و در دوره بزرگسالی به کار و بهداشت روانی،نگاه مثبت و عملکرد مطلوب و همچنین در مقطع پیری و کهنسالی به بندگی خدا،احترام به بزرگسلان و اصلاح نگرش مورد توجه واقع شده است.

کلیدواژه‌ها