تعداد مقالات: 146
5. حمایت از حریم خصوصی بیماران از منظر فقه وحقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

سید محسن آزیز؛ محمد خانی


8. سلامت و بیماری معنوی انسان از نظر قرآن

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-10

سید محمد حسن علم الهدی


12. واکاوی ماهیت فقهی الکل و فراورده‌های الکلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-22

غلامرضا نورمحمدی؛ عباس عمادی


13. بررسی الگوی رابطه ای سرمایه ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

سید رحمت الله موسوی مقدم؛ مهناز فرضی؛ زهرا کوچکی


20. جُستاری بر سازوکارهای حمایت از حق سلامت کودکانِ اقلیت در مکتب حقوق شهروندی امام علی (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

مریم جوادپور


22. بررسی عوامل تهدیدکننده سلامت معنوی قلب از منظر آیات وروایات

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-34

عیسی عیسی زاده؛ نیکزاد عیسی زاده